Over ons

Stichting Ondersteuning Wenchi Hospital te Ghana werd in augustus 1998 op initiatief van mevrouw Joke Beltman- van der Giesen in het leven geroepen.

Voordat het echtpaar Joke en Jan Beltman- van der Giesen zich in Groesbeek als huisartsen vestigden waren ze een aantal jaren werkzaam in Ghana verbonden aan het Methodist Hospital in Wenchi, in 1951 gesticht en begonnen als een eerste hulp post in een oud vervallen schoolgebouw. Toen Joke en Jan uit Ghana vertrokken lieten zij een klein ziekenhuis achter met een beperkte streekfunctie. Joke en Jan hielden altijd contact met Ghana en reisden regelmatig terug om polshoogte te nemen. De betrokkenheid was groot en de mensen in Ghana werden geholpen met medicijnen en instrumentarium. Tijdens een reis in 1998 moesten ze concluderen dat het niet goed ging in Wenchi. De gebouwen raakten in verval, er konden geen Ghanese artsen meer gevonden worden die in Wenchi wilden werken en men was niet goed meer in staat de broodnodige medische hulp te bieden.

Joke Beltman- van der Giesen nam het initiatief om de Stichting Ondersteuning Wenchi Hospital op te richten. Sindsdien heeft de Stichting financieel bij kunnen dragen aan diverse projecten.

Stichting Ondersteuning Wenchi Hospital stelt zich tot doel het ziekenhuis financieel en waar mogelijk materieel te ondersteunen. In het bijzonder betreft het ondersteuning van de infrastructuur zoals ziekenhuis gebouwen en huisvesting voor staf en personeel. Daarnaast worden bijdragen geleverd aan verdere studie en specialisatie van artsen verbonden aan het ziekenhuis. Zowel huisvesting van staf en personeel als studietoelagen zijn ‘secundaire arbeidsvoorwaarden’ die bijdragen aan de continuïteit van het personeelsbestand en betrokkenheid van staf en personeel.

In het begin werden nog bijdragen overgemaakt voor het zogenaamde ‘poor fund’ voor patiënten die niet in staat waren hun medische behandeling zelf te betalen. In 2006 heeft de Ghanese overheid een ziektekostenverzekering in het leven geroepen waardoor het ‘poor fund’ overbodig is geworden.

Naast de hoofddoelstellingen, infrastructuur en continuïteit van het personeelsbestand, wordt daar waar mogelijk geholpen met instrumentarium en medische apparatuur. (kijk hier voor een overzicht van alle projecten)

Het financieel beleid is er opgericht dat alle giften, donaties en andere fondsen volledig ten goede komen aan Wenchi Hospital. Er worden geen bestuurlijke vergoedingen uitbetaald. Reizen naar Ghana van bestuur en adviseur worden uit privé middelen betaald. (kijk hier voor de financiële verantwoording)

Minimaal één keer per jaar brengt de stichting een nieuwsbrief uit waarmee donateurs en belangstellenden worden geïnformeerd over de voortgangen en ontwikkelingen in en rond Wenchi Hospital in Ghana. (kijk hier voor alle uitgebrachte nieuwsbrieven)

Statuten

Het bestuur van Stichting Ondersteuning Wenchi Hospital bestaat uit:

Jogchum Beltman, voorzitter

Barbara van der Eerden, secretaris

Koen Sollie, penningmeester

Joke Beltman-van der Giesen, algemeen lid

Jan Sporken, algemeen lid

Ingeborg Tiecken, algemeen lid

Jan Beltman is adviseur van het bestuur.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr.10044361

Bankrelatie: NL63 RABO 0134 4204 54

Erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) fiscaal nr. 8072.83.423