Lopende acties

ACTIE BAKSTEEN

Stichting Wenchi start het project “Kansrijke bakstenen”: samen bouwen aan de toekomst van het ziekenhuis in Wenchi.

Wenchi Hospital streeft naar de realisatie van een 6-kamer appartementencomplex. Dit gebouw dient namelijk als huisvesting voor de junior medical officers. Deze jonge artsen volgen, onder begeleiding van de ervaren artsen van Wenchi hospital, hun opleiding en stage in Wenchi. Om deze opleiding en stage goed te kunnen uitvoeren, is facilitering van huisvesting een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Door in de nabijheid van het ziekenhuis te verblijven, wordt hun betrokkenheid vergroot en zijn deze jonge artsen optimaal inzetbaar.

Bouwt u met ons mee? Samen bouwen aan de toekomst van het ziekenhuis. Door het doneren van een baksteen draagt u (of uw bedrijf) een essentiële steen hieraan bij.

Hoe & wat?
Voor € 100,-. doneert u een baksteen. Indien u deel wilt nemen, verzoeken wij u € 100,- over te maken op rekeningnummer NL63 RABO 0134 4204 54 t.n.v. stichting Wenchi Hospital, ovv Actie Baksteen.
Indien u daar prijs op stelt, kunt u via ons e-mailadres een factuur vragen voor uw bijdrage.