Donaties

Met uw steun kunnen we verschil maken…..

Er is veel gaande en veel nodig in het ziekenhuis in Wenchi en mede dankzij donaties vanuit Nederland kan er veel gerealiseerd worden. Uw gift zorgt voor een enorme stimulans en geeft steun aan de harde werkers ter plaatse.

Uw medeleven en interesse worden zeer gewaardeerd.

Een donatie is meer dan welkom! U kunt bij de nieuwsbrieven op deze site lezen wat er zoal mee wordt gedaan en wat er nodig is.

Graag attenderen we u er nogmaals op dat onze stichting door de

belastingdienst wordt gezien als een ANBI. Uw gift is hiermee voor de

belasting aftrekbaar.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 10044361

Rabobank rek. nr. NL63RABO0134420454

Erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), fiscaal nr 8072.83.423