Nieuws

Jubileum 25 jaar Stichting Ondersteuning Wenchi Hospital Ghana

In september werden in een extra nieuwsbrief , waarin in het kort de geschiedenis van de stichting,
onze trouwe donateurs uitgenodigd deel te nemen aan het jubileum benefit diner. (klik hier voor de nieuwsbrief)

De belangstelling was groot en op 2 november waren we te gast bij het ROC in Nijmegen. De
leerlingen van de horeca opleiding verzorgden een fantastisch 5 gangen diner. Het was een
feestelijke avond waar iedereen, leerlingen, docenten en genodigden, van genoten heeft. Na afloop
was er voor iedereen een prachtige cadeau uit Ghana als aandenken, een veelkleurige stola met
geborduurde tekst:

                                      “(Re)Member Wenchi Hospital Ghana”

 

Aan de deelnemers werden jubileum brochures meegegeven met het verzoek die te verspreiden
onder familie en vrienden. Nieuwe donateurs zijn zeer welkom! (klik hier voor de brochure)

 

De viering van het jubileum heeft in totaal het prachtige bedrag van €6.775,– opgebracht. Dit is de opbrengst van het benefit diner plus de giften die binnen zijn gekomen naar
aanleiding van de extra nieuwsbrief in september. Alle gevers hartelijk dank voor uw betrokkenheid
en steun!

Interview met Joke en Jan Beltman,

artikel in de Gelderlander van 12 oktober 2022

 

Executive Summary Annual Report 2020

 

Het bestuur van Stichting Ondersteuning Wenchi Hospital Ghana heeft het jaarrapport 2020 van het Management van het ziekenhuis ontvangen. De ontwikkelingen van en in het ziekenhuis in het afgelopen jaar kunt u in de samenvatting van het rapport lezen. Klik hier: Executive Summary Annual Report 2020

 

Bezoek Mei 2018

 

We, Jan en Joke, hebben in juni j.l. een bliksembezoek aan het ziekenhuis in Wenchi gebracht. Doel was : ons op de hoogte te stellen van gang van zaken in het ziekenhuis en het belangrijkste was om te overleggen over het Agric project dat we willen starten.
In een bijeenkomst van het management team werden we bijgepraat. Een rondleiding door het ziekenhuis maakte ons enthousiast: het zag er keurig uit, maar wat belangrijker is: het ziekenhuis was overvol. De met financiële steun van onze Stichting gebouwde orthopedische kliniek functioneert prima. De geschonken wasmachine en droger deden hun werk, evenals het echo apparaat op de verloskunde afdeling .
Er zijn grote financiële problemen. De staat vergoedt te weinig voor verrichte handelingen.
Alle ziekenhuizen in Ghana kampen met dit probleem. Er zal overlegd moeten worden.
De Traditional Council heeft het ziekenhuis 40 hectare grond geschonken. De bedoeling is daar o.a. cashew notenbomen te laten groeien zodat er na enige jaren inkomen voor het ziekenhuis zal zijn. We hebben overleg gehad met stafleden van de Agriculure University in Wenchi. Zij hebben een plan van aanpak geschreven. We hopen dit jaar nog te kunnen starten. Tijdens een rondleiding over het immense terrein heeft Jan de eerste cashewnut tree geplant.
Al met al was het een zinnig bezoek. De ontvangst was weer reuze hartelijk en we voelden ons weer thuis in ons “second home town”.

Jan en Joke Beltman
Juni 2018

 

Bezoek Mei 2016

 

Met veel plezier vermelden wij u dat op vorige maand een 12 meter lange container in Wenchi is gearriveerd. Dank zij fondsenwerving en donaties waren we instaat om de container te vullen met ziekenhuisbedden en nachtkastjes, operatietafels, operatielampen, rolstoelen, computers etc. De komst van de container was goed voorbereid door het managementteam. Op 5 april arriveerde de container in de haven van Tema en op 8 april arriveerde de container al op het ziekenhuisterrein. Onder gezang en gedans is de container geopend en geleegd. Op bijgaande foto’s ziet u hoe de container werd geleegd en hoe de patiënten in de nieuwe orthopedische kliniek al gebruik maken van de bedden en de nachtkastjes.
In maart konden we ook 5000 euro overmaken ter ondersteuning van de bestrijding van en meningitisepidemie in het Wenchi district. Er kwam een noodkreet dat er geen antibiotica waren en geen materiaal voor onderzoek en diagnose. Het Ministry of Health liet het fors afweten. Hiermee kon het aantal doden tot 19 beperkt blijven.
Er staat nog heel wat op ons verlanglijstje. Er moet o.a. een nieuwe mannenzaal gebouwd worden met enkele eenpersoonskamers. Er is ook nieuwe huisvesting voor een dokter nodig. Dat kunnen we niet alleen financieren, maar we blijven hoopvol!
U bent weer op de hoogte.
Jan en Joke Beltman

Bezoek April 2015

 

Korte impressie van ons bezoek aan het Wenchi Hospital in Ghana in april 2015.
Ghana heeft op het ogenblik twee grote problemen.
Allereerst is er te weinig energie om Ghana van stroom te voorzien. In het Wenchi Hospital is er gelukkig een generator die kan bijspringen als de “landelijke “stroom uitvalt.
Verder is er in Ghana een gebrek aan geld om aan gemaakte verplichtingen te voldoen. Daar lijdt ook de gezondheidszorg onder. Patiënten moeten, ondanks de Health Insurance, bij betalen voor laboratoriumonderzoek en medicatie. Dit betekent een financiële barrière voor veel patiënten. Ze komen niet of te laat voor de nodige medische zorg. Hopelijk komt de regering binnenkort met oplossingen hiervoor.
In het ziekenhuis wordt goede zorg geleverd. Alle afdelingen maken en nette indruk. Er werken vijf Ghanese artsen onder wie een uroloog en een orthopedische chirurg.
Hun professionaliteit en inzet worden in brede Ghanese kring gewaardeerd.
Spectaculair wat er toch ook weer aan nieuwbouw is gerealiseerd:

 

  • een Eerste Hulp Centrum;
  • de nieuwe polikliniek is eindelijk in gebruik;
  • de orthopedische kliniek is bijna klaar;
  • een nieuwe ambulance werd geschonken;
  • een ‘Ronald Mc Donald’ huis voor familieleden van patiënten.

Waarom gaat het goed met het Wenchi ziekenhuis?
Het management is goed en het personeel is gemotiveerd. Reden genoeg om via onze contacten door te gaan met ondersteuning van die projecten die we als prioriteiten hebben aangemerkt.
Jan en Joke Beltman
Koen Sollie